Labels

Sunday, 23 December 2012

Kualiti Air Sungai
Terdapat berbagai-bagai cara menyatakan kualiti air sungai. Salah satu cara ialah dalam bentuk kelas iaitu dari Kelas I hingga Kelas V. Kelas I adalah yang terbaik manakala Kelas V adalah yang terburuk. Kelas kualiti air ini ditentukan berdasarkan kepada Indeks Kualiti Air (WQI). Ia ditentukan melalui 6 parameter iaitu pH, DO, BOD, COD, TSS dan Ammoniacal Nitrogen.

Jadual Kelas Kualiti Air Sungai
Kelas Indeks Kualiti Air Kegunaan Air
Kelas I92.7 – 100.0Pemeliharaan secara semulajadi
Rawatan air yang sangat minimum
Spesis hidupan air yang sangat sensitif
Kelas II76.5 – 92.7Rawatan air konvensional
Spesis hidupan air yang sensitif
Sesuai untuk rekreasi
Kelas III51.9 – 76.5 Rawatan air lebih menyeluruh
Sesuai untuk haiwan ternakan
Kelas IV 31.0 – 51.9 Sesuai untuk pengairan
Kelas V0.0 – 31.0 Air yang tidak dapat dimanfaatkan
Satu lagi cara ialah dengan menyatakan kualiti air sungai dalam bentuk kategori iaitu Bersih, Sedikit Tercemar dan Tercemar yang juga ditentukan melalui 6 parameter yang sama.


Jadual Kategori Kualiti Air Sungai
Kategori Indeks Kualiti Air
Bersih81 – 100
Sedikit Tercemar 60 – 80
Tercemar0 – 59

Kualiti Air Sungai Di Negeri Perak (Sumber : Jabatan Alam Sekitar)
Tahun Bil. Sungai
Dipantau
Kelas Kategori
I II III IV V Bersih Sedikit
Tercemar
Tercemar
2009 525 2819 - -2723 2
2008 52431 17 - - 30 21 1
2007 52332 161 - 3119 2
2006 521 32 17 2 -28 19 5
2005 522 2918 3 - 29 14 9
2004 44- 25 19 - - 2123 -

1 comment: