Labels

Monday, 24 December 2012

Bagaimana sungai terbentuk ?
 Sungai merupakan sumber air yang sangat besar. Sungai-sungai tersebut berasal dari gunung dan tempat-tempat yang sangat tinggi.
Sungai memiliki tiga tahapan,tahap pertama atau tahap gunung dimana air mengalir mlewati gunung. Alirannya sangat cepat dan menghilangkan batu-batu yang dilewatinya.
Tahap kedua adalah tahap pohon. Pada lapisan ini,sungai berada dibawahnya,mengendap mengairi tanah dan menyimpannya untuk jangka lama.
Tahap ketiga adalah tahap delta,dimana air mengalir pelan. Lalu sungai-sungai terbagi menjadi beberapa anak sungai dan menyimpan air tersebut sebelum akhirnya mengalir menuju laut. Pertemuan tiga anak sungai inilah yang kemudian disebut delta.
Beberapa sungai mengalir ke danau atau meresap kedalam tanah. Aliaran kecil maupun besar bersama-sama membentuk sebuah sungai. Sungai yang lebih kecil menyatu dengan sungai yang lebih besar dan membasahi tanah.
Sungai nil (Mesir) merupakan sungai terpanjang didunia (panjang : 6670 km) lalu diikuti Sungai Amazon (Brazilia) yang panjangnya 6.448 km. Sungai Chang Jiang (Yang Tze,Kiang) di Cina menempati urutan ke-3 sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.300 km.
Sungai mengalirkan air hujan ataupun air yang terbentuk dari salju dan es yang mencair. Lambat laun,sungai-sungai menghanyutkan batu-batu dan tanah sehingga menyebapkan erosi dan terbentuklah terusan yang dalam.
Di Arizona,Amerika Serikat,Sungai Colorado telah mengakibatkan cekungan yang dalam dan curam yang kemudian dinamai Green-Canyon. Di beberapa tempat,lembah lebih dari satu dengan kedalaman 1,5 km dan lebarnya 29 km.
Bagitulah proses terbentuknya sungai-sungai yang biasa kita lihat di manapun. Di pedesaan,dekat sekolah dan rumah,atau bahkan di kota-kota yang terdapat sungai dengan jembatan besar.

Sunday, 23 December 2012

Karangan 2

 
Sejak beberapa tahun, kerajaan telah melancarkan kempen ”Sayangi Sungai ”dalam negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau, memulihara, membersih dan mengindahkan keadaan sungai. Walaupun begitu, belakangan ini, isu pencemaran sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat kesan yang boleh dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita.
Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Mereka yang mendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang, peniaga gerai makan dan juga penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang.
Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai acara membabitkan orang ramai dan industri. Sokongan orang ramai dan swasta adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan kesan. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. Hanya dengan cara begini, baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. Apa pun kebanyakan sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. Malah tahap pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang terpaksa dikategorikan sebagai sudah ‘mati’.
Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan Saliran, Datuk Keizrul Abdullah, kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya semakin meruncing. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yang dipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai bersih, tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. Pada 2002, 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah sungai yang tercemar meningkat kepada 53. Bagaimanapun, jumlah sungai yang mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbanding dengan 14 sebelum itu. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian.
Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai, kedudukan kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Hal ini disebabkan, keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap kebersihan sungai. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus tercemar. Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak, berterusan menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah. Kalau diperhatikan kawasan perumahan, bangunan dan rumah kedai yang didirikan 30 atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. Ramai ketika itu menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Sehingga kini pun ketika pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai, itupun orang ramai masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai.
Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan, selagi itulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan. Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. Perasaan cinta akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada murid di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Media juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara supaya terus bersih.
Demikian juga walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai, kegiatan tidak bertanggungjawab ini tetap diteruskan. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. Lazimnya, apabila pencemaran didedahkan media, barulah mereka bertindak. Bahkan kadangkala pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud perasaan takut menghadapi tindakan. Walaupun ada peruntukan membolehkan kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup, apakah tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan, sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh dilaksanakan menggunakan sungai terbabit.
Jelasnya, segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betul tanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan.
Kepentingan menjaga kebersihan sungai

Pendahuluan:-
Sungai merupakan anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Di samping membekalkan sumber air untuk kehidupan makhluk di bumi, sungai juga merupakan habitat bagi sesetengah makhluk, menjadi alat perhubungan serta bertindak sebagai sumber bekalan makanan yang penting kepada kehidupan.
Sungai sewajarnya dijaga seperti menatang minyak yang penuh. Amatlah tidak wajar anugerah yang sebesar ini dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia yang kononnya menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun apa yang realitinya, kebanyakan sungai di negara kita kini diancam oleh pencemaran yang maha hebat, sehinggakan ada sesetengah daripadanya tidak dapat lagi berfungsi seperti biasa…
Pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak demi mencegah berlakunya pencemaran sungai, antaranya:-
Isi-isi:-
 1. Menjalankan kempen kesedaran secara berterusan betapa pentingnya sungai kepada kehidupan;
 2. Memperkenalkan mata pelajaran ‘Penjagaan Alam Sekitar’ kepada murid-murid seawal peringkat sekolah rendah lagi;
 3. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dan ketat;
 4. Menggubal undang-undang penjagaan sungai yang lebih sesuai;
 5. Membanteras aktiviti pembalakan haram;
 6. Mewujudkan kawasan perindustrian yang berjauhan dari sungai;
 7. Memperbanyak dan mempertingkatkan persekitaran sungai sebagai taman-taman rekreasi dan pusat pelancongan yang menarik;
 8. Mempertingkatkan sistem pelupusan sampah ke arah yang lebih moden;
 9. Membaik pulih sungai-sungai yang telah tercemar;
 10. Kerap mengadakan aktiviti gotong-royong kebersihan dengan penduduk yang tinggal berdekatan sungai;
 11. Menggalakkan projek penternakan ikan/udang air tawar di sungai-sungai;
 12. Membina perangkap sampah di sungai-sungai yang teruk menghadapi masalah pencemaran;
 13. Merawat sungai yang tercemar;
 14. Menubuhkan unit atau pasukan sukarelawan yang menjaga kebersihan sungai;
 15. Mengelakkan pembinaan kawasan petempatan berhampiran dengan sungai;
 16. Semua agensi kerajaan dan swasta perlu mengambil bahagian dalam usaha menjaga kebersihan sungai.
Karangan 1

Alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita.
Jelaskan langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar.


Sejak kebelakangan ini, pembangunan tanpa limitasi kini merupakan perubahan kian pesat berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata ingin mengejar kemajuan? Di manakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah ini? Jadi, alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita dan langkah-langkah yang positif perlu dilakukan.

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar ialah mengurangkan penggunaan bahan kimia kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Hal ini jelas akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Perkara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan penghawa dingin merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibatnya, penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) amat bahaya kepada masyarakat di Malaysia. Oleh itu, penggunaan bahan ini perlu dikawalkan oleh kerajaan dan pihak swasta supaya dapat menjaga alam sekitar yang dicipta oleh Tuhan.

Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Hal ini demikian, boleh membantu menjaga alam sekitar kita dengan lebih efektif. Jika kita lihat pada hari ini, berapakah kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? Di sini saya memberi contoh, pelepasan asap kilang dan pembuang sisa toksik ke dalam sungai mahupun laut secara terbuka. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Dalam pada itu, kitar semula yang diperkenalkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu menjaga alam sekitar. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalam tong-tong kitar semula yang telah disediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproseskan menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai tisu. Melalui cara ini, sumber manusia dan negara dapat menjimatkan kos mereka mahupun kebersihan alam sekitar.

Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh dijagakan melalui kempen kesedaran sivik supaya rakyat dapat menjaga alam sekitar. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat ditiup kesedaran untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan ini, sedikit demi sedikit masalah dan hal ini dapat membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar senantiasa bersih dan dijaga. Jadi, kempen kesedaran ini dapat diatasi apabila semua rakyat sedar kepentingan alam sekitar.

Tuntasnya, kita harus bekerjasama dan memainkan peranan ini untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini diatas bahu kerajaan dengan semata-matanya. Kerjasama yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Sinomin dengan slogan negara “ Negara Bersih, Rakyat Sihat ”


Keratan Akhbar
Kategori
Tarikh
Sumber
Lokasi
No.KategoriTajukTarikhSumberLokasi
1Pengurusan SungaiSisa kilang cemar Sungai Semang30.3.2012Sinar HarianKerian
2BanjirProjek RM493 juta diluluskan - Tebatan Banjir di Kerian bakal dilaksanakan25.3.2012Sinar HarianKerian
3Lain-lainRM1.1 juta bina kemudahan asas23.3.2012Sinar HarianHilir Perak
4BanjirMohon Peruntukan RM11 juta - Usaha pentadbiran daerah mengatasi masalah banjir15.3.2012Sinar HarianHilir Perak
5Lain-lainAustralia becoming hotter15.3.2012The New Straits TimesAustralia
6BanjirJPS diminta kaji punca1.3.2012Sinar HarianKinta / Batang Padang
7BanjirBanjir Kilat terburuk : Zambry21.2.2012Sinar HarianKinta / Batang Padang
8BanjirPerak Terima Peruntukan Lebih RM555 Juta
Kualiti Air Sungai
Terdapat berbagai-bagai cara menyatakan kualiti air sungai. Salah satu cara ialah dalam bentuk kelas iaitu dari Kelas I hingga Kelas V. Kelas I adalah yang terbaik manakala Kelas V adalah yang terburuk. Kelas kualiti air ini ditentukan berdasarkan kepada Indeks Kualiti Air (WQI). Ia ditentukan melalui 6 parameter iaitu pH, DO, BOD, COD, TSS dan Ammoniacal Nitrogen.

Jadual Kelas Kualiti Air Sungai
Kelas Indeks Kualiti Air Kegunaan Air
Kelas I92.7 – 100.0Pemeliharaan secara semulajadi
Rawatan air yang sangat minimum
Spesis hidupan air yang sangat sensitif
Kelas II76.5 – 92.7Rawatan air konvensional
Spesis hidupan air yang sensitif
Sesuai untuk rekreasi
Kelas III51.9 – 76.5 Rawatan air lebih menyeluruh
Sesuai untuk haiwan ternakan
Kelas IV 31.0 – 51.9 Sesuai untuk pengairan
Kelas V0.0 – 31.0 Air yang tidak dapat dimanfaatkan
Satu lagi cara ialah dengan menyatakan kualiti air sungai dalam bentuk kategori iaitu Bersih, Sedikit Tercemar dan Tercemar yang juga ditentukan melalui 6 parameter yang sama.


Jadual Kategori Kualiti Air Sungai
Kategori Indeks Kualiti Air
Bersih81 – 100
Sedikit Tercemar 60 – 80
Tercemar0 – 59

Kualiti Air Sungai Di Negeri Perak (Sumber : Jabatan Alam Sekitar)
Tahun Bil. Sungai
Dipantau
Kelas Kategori
I II III IV V Bersih Sedikit
Tercemar
Tercemar
2009 525 2819 - -2723 2
2008 52431 17 - - 30 21 1
2007 52332 161 - 3119 2
2006 521 32 17 2 -28 19 5
2005 522 2918 3 - 29 14 9
2004 44- 25 19 - - 2123 -
Rancangan Sungai di Perak .


Inflatable Rubber Dam di Sungai Kinta, Bandaraya Ipoh
Projek ini terletak di Sungai Kinta diantara jambatan Jalan Lim Boo Seng dan jambatan Jalan Sultan Idris di Bandaraya Ipoh. Pembinaan "inflatable rubber dam" ini adalah sebagai struktur kawalan dasar dan pada masa yang sama menaikkan paras air Sungai Kinta setinggi 2 meter. Pembinaan struktur ini yang dikawal secara automatik mampu mengawal paras air bagi meningkatkan potensi rekreasi air di Sg. Kinta. Pembinaan "rubber dam" ini juga akan memperbaiki lagi persekitaran sungai dalam bandar dan menambah satu lagi lokasi untuk beriadah kepada warga Ipoh.
Menyusuri Sungai Kinta di tengah Bandaraya Ipoh

 
Jabatan Pengairan dan  Saliran negeri Perak
Bahagian  Sungai
Bahagian Sungai bertanggungjawab merancang dan menyelaras pelaksanaan pelbagai program, projek dan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pengurusan sungai termasuk penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan dasar dan perundangan bagi memastikan lembangan sungai diurus dengan sempurna untuk keperluan pemeliharaan kuantiti dan kualiti sumber air. Dianggotai oleh seorang Penolong Pengarah Kanan, 2 orang Penolong Jurutera, 2 orang Juruteknik dan 2 orang Pelukis Pelan.

Sungai adalah satu aset yang amat bernilai, bukannya liabiliti, sungai tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sungai menjadi sumber air utama kepada bekalan air domestik, industri dan pertanian. Sungai juga penting dalam penjanaan tenaga hidro-elektrik, perikanan, pengangkutan air dan rekreasi, serta untuk keperluan alam sekitar bagi menampung sistem ekologi dan kepelbagaian biologi. Oleh itu sungai perlu dipelihara dan diurus dengan baik.


Tuesday, 18 December 2012

Perkara-perkara yang larang dilakukan di tepi sungai .
 
 1.  Ali sedang mengambil gambar di tepi sungai .


2.   Navin , Abu dan David sedang bermain bola di sungai .


3.  Siti dan Aminah sedang mengutip sampah di tepi sungai .


4.  Nora suka membaca buku di bawah pokok .


5.  Mizi dan Tamanah sedang menjamu selera .
 
 

Kita boleh bermandi-manda di sungai yang bersih .
Apa yang berlaku jika air sungai kotor ?
 
 
1. Hidupan akuatik akan pupus .
 
2. Menjejaskan kesihatan kita .
 
3. Menjejaskan keindahan alam sekitar .
 
4. Berlaku banjir .

 
Air sungai yang cantik dan bersih .
 

Friday, 14 December 2012

Usaha dan Cara Menjaga Kelestarian Sungai - Upaya Melestarikan Alam Lingkungan Sekitar Manusia dan Makhluk Hidup Lainnya

on Wed, 29/11/2006 - 15:54
Sungai merupakan salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Sungai yang melewati sebagaian besar kota-kota besar di Indonesia kondisinya sangat memperihatinkan.
Tengok saja sungai atau kali ciliwung yang melintasi daerah ibukota DKI Jakarta yang air sungainya sudah hitam legam, berbau tidak sedap dan tidak layak konsumsi. Namun ironisnya masih banyak warga kumuh berpenghasilan rendah di sekitar bantaran kali ciliwung yang masih tetap menggunakan air sungai tersebut untuk mandi, mencuci, dan buang air. Tentu saja hal itu tidak boleh didiamkan begitu saja. Mesti ada tindak lanjut pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh warga masyarakat harus melakukan beberapa upaya untuk melestarikan sungai sebagai berikut :
1. Melestarikan Hutan di Hulu Sungai
Agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai sebaiknya pohon-pohon atau pepohonan tidak digunduli atau ditebang atau merubahnya menjadi areal pemukiman penduduk. Dengan adanya erosi otomatis akan mambawa tanah, pasir, dan sebagainya ke aliran sungai dari hulu ke hilir yang sehingga menyebabkan pendangkalan sungai.
2. Tidak Buang Air di Sungai atau Kali
Buang air kecil dan air besar sembarangan adalah perbuatan yang salah. Kesan pertama dari tinja atau urin yang dibuang sembarangan adalah bau dan menjijikkan. Ekskresi juga merupakan salah satu medium yang paling baik untuk perkembangan bibit penyakit dari mulai penyakit ringan sampai ke penyakit yang berat dan kronis. Oleh sebab itu janganlah boker dan beser di sembarang tempat.
3. Tidak Membuang Sampah Ke Sungai
Sampah yang dibuang secara sembarangan ke kali akan menyebabkan aliran air menjadi mampet. Selain itu sampah juga menyebabkan sungai cepat dangkal dan akhirnya memicu terjadinya banjir di musim penghujan. Sampah juga membuat sungai tampak kotor, tidak terawat, terkontaminasi, dan lain sebagainya.
4. Tidak Membuang Limbah Rumah Tangga dan Industri
Tempat yang paling mudah untuk membuang limbah industri yang berupa limbah cair adalah dengan membuangnya ke sungai. Namun apakah limbah itu aman dan layak untuk dibuang ke sungai? Hal itu membutuhkan penelitian dan proses perubahan secara kimia yang tentu saja akan menambah biaya operasional perusahaan. Pemerintah melalui kementrian lingkungan hidup telah membuat tata cara serta aturan untuk pembuangan limbah yang benar-benar ketat. Limbah yang dibuang secara asal-asalan tentu saja bisa menimbulkan berbagai gangguan masyarakat mulai dari bau yang tidak sedap, pencemaran terhadap air tanah, gangguan kulit, serta masih banyak lagi gangguan kesehatan lain yang merugikan
Membina Masyarakat Mesra Alam Sekitar

ALAM sekitar aset paling bernilai dianugerahkan Allah s.w.t kepada manusia dan seharusnya dimanfaatkan dengan penuh hemah. Dengan hamparan hutan menghijau, sungai membekalkan sumber air, bukit-bukau dan gunung-ganang terpacak kukuh memukau mata memandang.
Demikian indahnya khazanah alam ciptaan Allah untuk manusia agar dapat melalui kehidupan di dunia dalam aman sejahtera dan tenteram jiwa.
Namun, arus pemodenan dan pembangunan sudah menghanyut dan melalaikan manusia sehingga sewenang-wenangnya menodai sumber alam tanpa memikirkan akibatnya.
Contohnya sungai, jika dulu ia menjadi sumber kehidupan, malah faktor sungai mewujudkan tamadun awal dunia.
Tamadun Mesir terbina lantaran adanya sungai Nil yang menjadi pembekal sumber air dan sumber protin kepada penduduknya.
Begitulah juga sungai Nil menjadi penghubung penting sama ada menghubungkan kawasan pedalaman atau luar.
Di negara kita pun apa kurangnya dengan tamadun di Lembah Bujang, Kedah, yang wujud kerana faktor sungai.
Itu semua tinggalan sejarah. Sungai sekarang menjadi ‘lokasi utama’ untuk membuang sampah dan sisa pepejal yang mengundang pencemaran yang mengancam ekologi kehidupan air.
Air sungai menjadi tidak selamat lagi untuk diminum, malah kadar toksiknya menyebabkan pelbagai penyakit.
Lantaran kroniknya keadaan sungai di negara kita, pada 1993 kerajaan melancarkan Kempen Cintai Sungai Kita untuk menyedarkan masyarakat agar sentiasa peka dan menjaga kebersihan sungai demi kesihatan dan generasi akan datang.
Bagaimana kesannya kempen berkenaan? Adakah ia banyak menginsafkan rakyat Malaysia mengenai kesan buruk jika sungai kotor dan penuh bahan toksik?
Jika kita perhatikan secara teliti, kempen itu seakan-akan bergerak di sebelah pihak saja, maksudnya kerajaan dan beberapa syarikat swasta atau badan bukan kerajaan yang bersungguh-sungguh menjayakannya, sedangkan masyarakat memandang ringan sahaja.
Kerajaan memperuntukkan jutaan ringgit untuk membaik pulih dan memelihara sungai supaya bersih dan selamat digunakan sedangkan masyarakat dan sesetengah kilang memusnahkan kembali sungai.
Sisa toksik dan pepejal kilang dengan mudah disalurkan ke dalam sungai tanpa rasa bersalah.
Pelbagai akta digubal dan dikuatkuasakan demi menjaga kebersihan alam sekitar, termasuk sungai, namun apa yang ketara berita pencemaran sungai masih berlaku.
Inilah akibatnya jika manusia hanya nampak aspek keuntungan yang bersifat sementara, tetapi kesan jangka panjang tidak diambil kira.
Di sini jelas menampakkan kurangnya kerjasama dan keprihatinan rakyat dalam menjaga kebersihan sungai.
Langkah pembetulan sikap dan anjakan minda seharusnya digiatkan terhadap semua pihak supaya sungai kekal bersih dan boleh digunakan dengan selamat.
Malah, sungai bersih dan indah akan menjadi tarikan pelancong, tetapi jika kotor dan penuh sampah-sarap ia menggambarkan sikap buruk masyarakat kita di mata pelancong luar.
Justeru, sikap tidak cakna menjaga kebersihan sungai mesti dipulihkan segera.
Khazanah hutan turut mengalami nasib sama. Apa yang terjadi memang menyedihkan apabila kawasan hutan belantara semakin digondolkan demi mengaut keuntungan lumayan.
Penebangan balak secara besar-besaran tanpa kawalan dan tanpa pendekatan pemuliharaan yang baik boleh melenyapkan warisan negara yang amat bernilai.
Hidupan liar akan pupus akibat kerakusan manusia. Kita tahu negara ada kawasan hutan diwartakan sebagai Taman Negara dan Hutan Simpan tetapi kawasan hutan yang lain seharusnya dikawal supaya spesies hidupan liar berada di habitat sepatutnya dan sentiasa kekal membiak demi ekologi hutan.
Hutan rimbun menghijau menjadi lokasi pelancongan sangat digemari pelancong, sekali gus menjadi sumber ekonomi kepada Malaysia.
Kita tidak mahu melihat lagi seperti dilaporkan dalam akhbar di kawasan Hutan Simpan Rimba Teloi, Kedah, baru-baru ini.
Ia diceroboh pihak tidak bertanggungjawab dan beratus-ratus pokok balak, termasuk kayu berkualiti ditebang.
Kejadian itu menggambarkan sikap buruk sesetengah pihak yang tidak mengendahkan undang-undang dan bertindak menurut nafsu serakah untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan kesan buruk kepada ekologi hutan dan habitat hidupan liar di kawasan itu.
Banjir dan kejadian tanah runtuh banyak disebabkan faktor hutan diteroka tanpa mengikut garis panduan.
Lantas, kawasan tadahan hujan menjadi semakin mengecil dan kemudian memudahkan aliran air merebak ke kawasan lain.
Walaupun negara kita sudah ada Jabatan Perhutanan dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan), kesedaran rakyat mengenai kepentingan hutan dan hidupan liar harus digembleng secara proaktif untuk mewujudkan rakyat yang mencintai khazanah alam sekitar.
Satu lagi tabiat buruk mengganggu alam sekitar ialah sikap membuang sampah di merata tempat.
Menurut kajian, umumnya setiap pengguna di Malaysia dianggarkan mewujudkan 0.9 hingga 1 kilogram sampah-sarap atau sisa setiap hari. Pengguna kita dianggarkan menjana lebih kurang 20 tan metrik sampah-sarap setiap tahun.
Dalam hal ini, senario sampah-sarap berselerak di merata kawasan tanpa mengendahkan undang-undang yang terpampang pada papan tanda amaran menjadi pemandangan lazim.
Sikap begini seharusnya sudah lama pupus dalam diri setiap rakyat Malaysia kerana negara sudah membangun.
Usaha memupuk kesedaran wajar dimulakan sejak usia muda, jadi ibu bapa mesti menjadi penggerak utama.
Begitu juga di sekolah, satu kurikulum perlu digubal sebagai mata pelajaran supaya generasi pelapis negara dapat menanam sikap mencintai alam sekitar di jiwa masing-masing.
Kegiatan kokurikulum juga boleh dijadikan wadah berkesan dengan menubuhkan kelab alam sekitar atau kelab pencinta alam.

Ingatlah amaran Allah dalam Surah An-Naziaat ayat 30-33 yang bermaksud: “Dan bumi sesudah itu dihamparkan (untuk kemudahan penduduknya). Dia mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya (di bumi) sebagai pasak yang menetapnya (semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang ternakan kamu.’
Nabi s.a.w pula berpesan yang bermaksud: “Dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan.’ (Hadis riwayat Muslim).

Sumber Maklumat : Harian Metro, 4 Februari 2009
MENJAGA KEBERSIHAN AIR
gambar_air_terjun_2
? 65% hingga 70% badan manusia adalah air
? 75% daripada otak manusia adalah air
? 97% air didunia adalah air laut (air masin)
? 3% adalah air tawar dan daripada jumlah ini hanya 0.3% adalah air permukaan yang boleh digunakan untuk kegunaan manusia
? Manusia hanya boleh hidup tanpa air untuk 5 – 7 hari
? Pengguna Malaysia hanya menggunakan 15 hingga 18 billion m3 (meter padu) air untuk kegunaan tahunan tetapi air hujan yang diterima di Malaysia yang tidak digunakan adalah 990 billion m3
Dalam Keadaan Ini Bagaimana Kita Menjaga Sumber Kita?

? Jangan membuang sampah ke sungai, tasik dan sumber air semulajadi yang lain. Pembuangan sampah ke parit dan longkang akan sampai ke sungai atau tasik juga.
? Gunakan bahan pencuci yang mesra alam. Ini menggelakan kesan pencemaran kepada air.
? Elakkan penggunaan baja kimia dan racun perosak. Masukkan bahan-bahan ini ke dalam sungai menyebabkan pencemaran serta boleh menyebabkan keracunan.
? Pembuangan bahan berminyak ke dalam longkang patut dielakkan, bahan-bahan ini akan sampai ke sungai juga. Minyak tidak terbiodegrasi dengan senang.
? Pencemaran air boleh membunuh hidupan akuatik dan juga tumbuhan sekeliling.
? Laporkan kepada pihak berkuasa tempatan jika aktiviti pembuangan haram atau pencemaran dijalankan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab.
? Pastikan air kumbahan dirawat sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Bahan-bahan dalam kumbahan boleh menyebabkan air sungai sukar untuk dirawat untuk di minum.
? Jalankan aktiviti dengan penduduk tempatan untuk menjaga kebersihan longkang, sungai, tasik atau sumber air yang lain. Walaupun penjagaan sumber air adalah penting, sebagai pengguna kita juga patut menjimatkan pengunaan air yang dirawat. Penjimatan air dapat mengelakkan penggunaan kos yang tinggi untuk perawatan air.
Sumber : Berita Harian

Thursday, 6 December 2012


Peta sungai
Sungai terpanjang di dunia
 1. Sungai Nil (6,690 km)
 2. Sungai Amazon (6,452 km)
 3. Sungai Yangtze (Chang Jiang) (6,380 km)
 4. Sungai Mississippi-Missouri (6,270 km)
 5. Sungai Yenisei-Angara (5,550 km)
 6. Sungai Ob-Irtysh (5,410 km)
 7. Sungai Huang He (Kuning) (5,464 km)
 8. Sungai Amur (4,410 km)
 9. Sungai Congo (4,380 km or 4,670 km) (punca sungai ni dipertikai)
 10. Sungai Lena (4,260 km)

[sunting] Sungai di Malaysia

 1. Sungai Kinabatangan
 2. Sungai Batu Lima
 3. Sungai Meliau
 4. Sungai Musi
 5. Sungai Kebun Cina
 6. Sungai Sibuga
 7. Sungai Tahan
 8. Sungai Melantai
 9. Sungai Puteh
 10. Sungai Pelenting
 11. Sungai Teku
 12. Sungai Baram
 13. Sungai Rajang
 14. Sungai Muar
 15. Sungai Pahang
 16. Sungai Melaka
 17. Sungai Linggi
 18. Sungai Langat
 19. Sungai Kelang
 20. Sungai Selangor
 21. Sungai Perak
 22. Sungai Pahang

Sungai

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari
Sungai di Malaysia yang dikelilingi hutan tebal ditebingnya.
Sungai Murray di Australia.
Sungai mengalir ke Harrietville Trout Farm
Sungai merupakan sejenis saluran air tabii yang besar. Sumber sungai boleh jadi dari tasik, mata air ataupun anak-anak sungai. Dari sumbernya semua sungai menuruni bukit, dan merupakan cara biasa air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau takungan air yang besar seperti tasik. Mulut, ataupun hujung sungai di laut dipanggil muara, manakala puncanya di panggil ulu.
Air sungai biasanya terbatas di dalam satu saluran, yang terdiri daripada dasar sungai yang di antara dua tebing di kiri dan kanan. Kebanyakan curahan hujan di darat akan melalui sungai dalam perjalanannya ke laut. Sesebuah sungai (river) biasanya terdiri dari beberapa anak sungai (stream) yang bergabung.

Jenis-jenis Ikan di dalam sungai danDi bawah disenaraikan ikan-ikan kesukaan Team RimbaGunong berserta umpannya ketika berkesempatan melabuhkan pancing di hulu-hulu rimba..hanya yang Original Recipe..

KELAH(Tar Tambroides)

1. Buah Kelapa Sawit Peram
2. Buah Merih
3. Buah Nerang
4. Udang Sungai

SEBARAU(Hampala Macrolepidota)

1. Anak seluang/ikan parang kedai akuarium
2. Tebal Sisik
3. Anak Lampam
4. Anak Terbul
5. Anak Tengas
6. Udang Sungai
7. Cengkerik

TENGAS(Acrossocheilus Hexagonolepis)

1. Perut/Usus Ayam
2. Cengkerik
3. Belalang
4. Cacing
5. Hirisan Buah Sawit
6. Adunan Tepung Gandum, Kunyit atau ditambah Isi Biji Getah dibakar

BAUNG(Mystus Nemurus(val))

1. Umpan Tapa(Umpan Peram)
2. Ulat Sagu/Kuang/Lendi
3. Cengkerik
4. Udang Sungai
5. Isi Ikan
6. Perut/Usus Ayam
7. Hati Ayam
8. Dedak
9. Cacing

LAMPAM JAWA(Puntius Gonionotus)

1. Hirisan Sawit
2. Biji Kekabu
3. Kelkatu
4. Cacing
5. Dedak